Száz évvel ezelőtt született Simonyi Károly

Az alábbi cikkben egy híres magyar tudós életpályájáról olvashatunk.Feladat: Olvassa el figyelmesen a szöveget! A szöveg után találja a kihagyott szövegrészeket. Válassza ki a szövegbe illő részt, és a minta alapján töltse ki a táblázatot!

CSAK 10 HELYES MEGOLDÁS VAN. A szürkével jelölt rész a minta.

Simonyi Károly 1916-os születésekor semmi nem utalt arra, hogy egyszer Magyarország egyik legnagyobb tudósa válik majd belőle. A Sopron megyei Egyházasfaluban született szegény ___0___. Szerencsére a falu papja felfigyelt a kortársai közül kimagasló intellektusú fiúcskára, és meggyőzte ___1___, a korábbi miniszterelnök Simonyi-Semadam Sándort, hogy támogassák a kis diák tanulmányait. Simonyi-Semadam lánya és veje, Mayer Miksa, aki a Ganz gépgyár mérnöke volt, nevelőszülőként magához is vette Károlyt, s beíratta az óbudai Árpád Reálgimnáziumba.

Érettségi után a Budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnöki szakára iratkozott be, ___2___, ugyanakkor Pécsett jogi diplomát is szerzett. Fokozatszerzése után azonnal a Műegyetem atomfizikai tanszékének munkatársa lett, és tudományos pályája bizonnyal villámgyorsan ívelt volna felfelé, ___3___. Az atomfizikai tanszék munkatársait Bay Zoltán vezetésével hadi szolgálatra rendelték: radart kellett fejleszteniük. Az alapvető fontosságú tudományos munka csak ideig-óráig óvhatta meg a munkatársakat az elhurcolástól és a frontszolgálattól. Simonyi így csakhamar a harcmezőn, majd amerikai, később ___4___, ahonnan negyven kilóra lefogyva tért haza.

A háború után Simonyi elnyerte a soproni egyetem fizikai-elektrotechnikai tanszékének a vezetését, és itt tervezte és építette meg azt a részecskegyorsítót, amelyet sokan életműve legnagyszerűbb alkotásának tartanak. E kísérleti eszköz még csak ___5___, nem föld alatti alagutakban, sok kilométeres gyűrűkben röpködtek a részecskék. Simonyi gyorsítója Van de Graaff-rendszerű volt, e műszer kicsinyített változatai sok gimnázium ___6___, a tanárok leginkább arra használják őket, hogy a lányok haját állítsák égnek. A gyorsító megépítése az adott korban (a vasfüggöny mögötti információ- és eszközínség közepette) szinte csodának számított, így meghozta Simonyinak a szakma teljes elismerését, és 1952-ben Kossuth-díjat kapott érte.

1956 már az MTA Központi Fizikai Kutatóintézet igazgatóhelyettesi székében érte. A szabadságharc napjaiban az intézet ___7___ választották, ez pedig néhány héttel később derékba törte a tudós pályafutását. Ebben az is közrejátszott, hogy azonos nevű fia (aki később Charles Simonyi néven az első űrturisták egyike lett) nyugatra emigrált. Vezető beosztásaiból távoznia kellett, de ___8___ a tudományos vezetés. Így az országos fizika felvételi bizottság elnökévé nevezték ki. Eközben korábbi diákjai unszolására kultúrtörténeti kontextusba ágyazott előadásokat kezdett tartani a fizikáról. Az előadás-sorozat csakhamar széles körben ismertté vált, és az érdeklődők tömege egyre nőtt. Az előadások ___9___ nagy hatású, A fizika kultúrtörténete című könyvét, amelyet több átdolgozott kiadás követett.

A kilencvenes években aztán romló ___10___ szinte teljesen visszavonult a nyilvánosságtól, és 2001. október 9-én hunyt el.

HIÁNYZÓ RÉSZEK

A. ha nem jön közbe a világháború
B. nem is hasonlított a mai részecskegyorsítókra
C. forradalmi bizottsága elnökének
D. parasztcsalád hetedik gyerekeként
E. amelyet 1940-ben végzett el
F. túlélte a második világháborút
G. fizikaszertárában is megtalálhatók
H. híressé vált hold-radarkísérletben
I. egészségi állapotára hivatkozva
J. jómódú pesti rokonát
K. apáról fiúra szállt
L. anyagából írta meg a hetvenes évek végén
M. szakértelmét nem nélkülözhette a politikai és
N. szovjet hadifogságban találta magát

Csak a megfelelő betűt írja a táblázatba!

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DA fenti feladat segíthet a készülésben az ECL magyar mint idegen nyelv nyelvvizsgára (ECL B2, olvasott szöveg értése, 1. rész).

A fenti feladat megoldókulccsal PDF formátumban letölthető és kinyomtatható innen!

forrás:

http://mno.hu/tudomany/simonyi-karoly-reszecskegyorsitoja-1370798

Nincsenek megjegyzések :