Tetris kihívás

Keressünk minél több szót! Versenyezzünk: ki tud öt perc alatt minél több szót leírni?


Strandolás

 Punnany Massif: Engedd el

Ebben a feladatsorban egy magyar hiphop zenekarral ismerkedhetünk meg, majd az egyik számuk szövegét és a videóklip történéseit dolgozzuk fel öt tankocka és egy interaktív videó segítségével. Bevezetésképp nézzük meg hang nélkül a videóklipet és válaszoljunk a kérdésekre!
1. A zenekar története
2. Engedd el (dalszöveg)

3. Tegyük a történéseket sorrendbe!4. Nézzük meg a részleteket és párosítsuk össze a videókat a mondatokkal!


5. Nézzük meg a videóklipet 1:35-től és párosítsuk össze a hallottakat a látottakkal!

Az asztalnál

Az alábbi 5 tankocka az étkezéssel kapcsolatos 12 szót tanít meg és gyakoroltatja azokat különböző módokon.
 Kertészkedés

Ismerkedjünk 21. századi magyar filmekkel!

1. Nézzük meg az előzeteseket hang nélkül! Melyik filmnek mi a műfaja? Írjunk mindegyik filmhez három szót, ami segít a megoldásban: mit láttunk az előzetesben, milyen a hangulata, hol játszódik?

a. road movie, b. fantasy, c. történelmi dráma, d. vígjáték

1. Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan (2014): _____,
___________________________________________________________________________

2. Liza, a rókatündér (2015): _____,

___________________________________________________________________________3. Örök tél (2018): _____,
___________________________________________________________________________
4. Kalandorok (2008): _____,
___________________________________________________________________________

2. Melyik leírás melyik filmhez illik? Tippeljünk, majd nézzük meg az előzeteseket hanggal, és ellenőrizzük a megoldást!

1. _____ , 2. _____ , 3. _____ , 4. _____ ,

a. 1944 decemberében egy sváb faluból a szovjet katonák három hétre elviszik a munkaképes nőket. Ekkor még nem tudják, hogy évekig lesznek távol: munkatáborba viszik őket. Irén itt ismerkedik meg Rajmunddal, aki megtanítja túlélni a poklot.
b. Géza fiával útnak indul, hogy meglátogassa Erdélyben élő szüleit. Odaérve apja azzal fogadja: Gézához költözik Budapestre. Útközben sok kalandban van részük: gázolás, üldözés, nők, hullák és a zöldhatáron való átkelés vár rájuk. 
c. Áron 29 éves, munkanélküli, ráadásul a barátnője elhagyja. Bánatában elmegy a haverjaival inni. Amikor másnap felébred, azt veszi észre, hogy vett egy repülőjegyet Lisszabonba.
d. A csinos ápolónő elhatározza, hogy megtalálja szerelmét, a férfiak azonban mind meghalnak. A lány a japán énekes szellemének segítségével rájön, hogy elátkozták. A halálesetek felkeltik a rendőrség érdeklődését is. 

A feladatlap QR-kódokkal, megoldókulccsal innen kinyomtatható és a forrás megjelölésével oktatási célra szabadon felhasználható.

Olvassunk modern irodalmat! Szabó Magda: Az ajtó. Részlet feladatsorral


saját fotók

1. Beszéljünk!
Milyenek a képen látható ajtók? Gyűjtsünk még szavakat!

szögletes, csúcsos, íves, modern, régi, ócska, romantikus, cifra, díszes, egyszerű, duplaszárnyú, sötét, világos, masszív, vaskeretes, fakeretes, üveges, szép, gyönyörű, csúnya, hatalmas, furcsa, érdekes

Mikor szoktuk az ajtót bezárni? Miért ad biztonságot a bezárt ajtó?

Milyen érzéseket vált ki, ha egy ajtót folyton zárva találunk, és nem tudjuk, mi van mögötte?

Miért mondhatjuk, hogy az ajtó a kizártságot és a bezártságot is jelképezi? 

2. Szabó Magda szövegeinek az erejét a túlzó melléknevek, főnevek és igék adják. A regény első, címadó fejezetében (Az ajtó) egy visszatérő álmot ír le. Húzzuk alá a szövegben a következő főneveket és magyarázzuk meg a jelentésüket! Milyen hangulatot teremtenek ezek a szavak?

verejték, hordalék, iszonyat, látomás, rémület, segítség, sikoly, légszomj, mentő

3. Az író az igék segítségével érzékelteti, mennyire megviseli a főhőst ez a rémálom. Melyik ige mit jelent? Írjuk a táblázatba!


1. sodor                  a. csörög
2. eltűnődik            b. kapcsol
3. tátog                   c. mozdul
4. berreg (csengő)   d. elgondolkodik
5. oson                    e. óvatosan megy
6. moccan               f. hang nélkül nyitogatja a száját
7. felriaszt               g. kinyílik
8. tusakodik            h. nagy erővel visz
9. feltárul                i. felébreszt
10. olt (villanyt)      j. küzd
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
h

Az ajtó
Ritkán álmodom. Ha mégis, verejtékben fürödve riadok fel. Ilyenkor visszadőlök, megvárom, míg a szívem megnyugszik, s eltűnődöm az éjszakák kivédhetetlen, mágikus hatalmán. Gyerekként vagy fiatalon nem álmodtam se jót, se rosszat, csak az öregség sodorja újra meg újra felém a múlt hordalékjából keményre gyúrt iszonyatot, amely azért olyan riasztó, mert feszesebbre komponált, tragikusabb, mint bármikor is átélhettem volna, hiszen a valóságban egyszer sem történt meg velem az, amitől sikoltozva ébredek.
Az én álmaim hajszálra egyforma, visszatérő látomások, én mindig ugyanazt az egyet álmodom. Állok a kapunkban a lépcsőház alján, a drótszövettel megerősített, betörhetetlen üvegű vasrámás kapu belső oldalán, és megpróbálom kinyitni a zárat. Kinn az utcán mentőkocsi áll, az egészségügyiek üvegen át beirizáló sziluettje természetellenesen nagy, dagadt arcuknak udvara van, akár a holdnak. Forog a kulcs, de hiába küszködöm, nem tudom kinyitni a kaput, pedig nekem be kell engednem a mentőket, különben későn érkezik a betegemhez. Ám a zár meg se moccan, áll a kapu, mintha vasrámájába forrasztották volna. Segítségért kiáltok, de nem figyel rám senki a három emelet lakói közül, nem is teheti, hiszen – jövök rá – csak tátogok, üresen, mint a hal, az álombeli rémület csúcsa annak a tudatosodása bennem, hogy nemcsak nem tudok ajtót nyitni a segítségnek, de meg is némultam. Saját sikolyom riaszt fel ilyenkor, villanyt gyújtok, megpróbálom leküzdeni a légszomjat, ami mindig elfog az álom után, köröttem hálószobánk ismerős bútorzata, ágyunk fölött a családi ikonosztáz, fátermörderes, sujtásos dolmányú, magyar barokkot vagy biedermeiert viselő, mindent látó, mindent értő őseim, egyedüli tanúim rá, hányszor futottam éjjelente kaput nyitni mentőnek, mentőkocsinak, hányszor képzeltem el, míg az elnémult utcák ismerős nappali zaja helyett csak a kitárt kapu mögül beözönlő éjszakában moccanó ágak, osonó macskák vertek valami neszt, mi volna, ha egyszer hiába tusakodnám vele, és nem fordulna a kulcs.
A képek mindent tudnak, legjobban azt, amit leginkább próbálok elfelejteni, ami már nem álom. Hogy egyszer, életemben egyetlenegyszer nem az alvás agyvérszegénységében, hanem a valóságban is feltárult énelőttem egy ajtó, amelyet akkor se nyitott volna ki, aki odabenn magányát és tehetetlen nyomorúságát védte, ha már ropog is feje fölött az égő háztető. Azt a zárat csak nekem állt hatalmamban megmozdítani: aki a kulcsot megforgatta, jobban hitt nekem, mint az Istennek, és én is azt hittem magamról abban a végzetes percben, isten vagyok, bölcs, megfontolt, jó és racionális. Tévedtünk mind a ketten, az is, aki bízott bennem, és én is, aki elbíztam magamat. Most már voltaképpen mindegy, mert ami történt, nem lehet jóvátenni. Hát csak jöjjenek időnként koturnussá magasított egészségügyi cipőikben a tragikus álarcon a mentők sapkáját viselő Erinnüszek, és sorakozzanak fel az ágyam körül, kezükben mindkét élükön kifent kardokkal, az álmaimmal. Én minden este úgy oltok villanyt, hogy várom őket, és számolok vele, alvó fülemben mindjárt felberreg a csengő, amelynek hangjára sodorni kezd a nevenincs iszonyat a soha meg nem nyíló álombeli kapu felé.
Az én vallásom nem ismeri az egyéni gyónást, mi a pap szájával ismerjük el, bűnösök vagyunk, kárhozatra méltók, mert minden módon vétettünk a parancsolatok ellen. Mi úgy kapunk feloldozást, hogy Isten nem kíván tőlünk se magyarázkodást, se részleteket.
Én most adok.
Ez a könyv nem Istennek készült, aki ismeri zsigereimet, nem is az árnyaknak, akik mindenre tanúk, és figyelik ébrenlétem és álmaim óráit, hanem az embereknek. Bátran éltem idáig, remélem, meghalni is így fogok, bátran és hazugság nélkül, de ennek az a feltétele, hogy kimondjam: én öltem meg Emerencet. Ezen az se módosít, hogy nem elpusztítani akartam, hanem megmenteni.


4. Szövegértés: válaszoljunk az alábbi kérdésekre:
1. Hogyan ébred a főhős az álom után?_______________________________
2. Milyen ajtózárat próbál kinyitni az álomban?_________________________
3. A regénybeli valóságban ki nyitotta ki azt a bizonyos ajtót?______________
4. Miért írta meg a történetet a regénybeli író?__________________________

5. Szabó Magda 40 nyelvre lefordított könyvéből 2012-ben film is készült. A port.hu így foglalja össze a tartalmát. Írjuk be a szavakat az összefoglalóba!

gyanakvás, ridegség, szigorú, viharos, öntörvényű

Szabó Magda önéletrajzi ihletésű regényéből készült film, két (1) ________________ elvek szerint élő asszony portréja. A házvezetőnő és a ház asszonyának apránként kibontakozó, és sokszor (2) ___________________ kapcsolatának megrendítően szép története. Magda, az írónő bejárónőt keres. Megismeri Emerencet, a meglehetősen (3)_________________________ , nyers asszonyt. A kezdetben egymás iránt érzett (4)____________________ és közöny helyét, lassanként átveszi az elfogadás és a bizalom. Ahogy Emerencről leválik a (5) ______________________ máza, úgy tárul ki egyre jobban a közöttük lévő ajtó. A film rendezője Szabó István.

Szabó Magda regényét a Digitális Irodalmi Akadémia honlapján elolvashatjuk. Érdemes összehasonlítani Szabó István filmjével. A port.hu egyik kommentelője szerint teljesen másról szól a film, mint a könyv. Érveljünk ellene vagy mellette!


A feladatlap megoldókulccsal innen kinyomtatható és a forrás megjelölésével oktatási célra szabadon felhasználható.


Újságismertető

fotó: Móser Balázs

Írjuk be a szövegbe a következő szavakat:
hetilap, kerül, oldal, olvasó, példány, témák

A Nők Lapja női magazin. A _________________ 1949 óta jelenik meg. A tipikus ________________ 18-59 éves városi nő. Vannak benne riportok, sztár-interjúk, novellák, mesék, rejtvények és tévéműsor. Az újságban megjelenő _________________ a család, az egészség, a divat, a szépség, a kert, az otthon, a konyha és az utazás. Hossza maximum 100 ______________ . Hetente 193.000 __________________ jelenik meg. A digitális magazin 325,- forintba _________________ .

A feladatlap megoldókulccsal kinyomtatható és a forrás megjelölésével oktatási célra szabadon felhasználható innen.

Programok a naptárban

I. Melyik a párja? Kössük össze!

1. Mit csinálsz hétfőn?                        a. Színházba megyek.
2. Mit csinálsz kedden?                       b. Magyarórám van.
3. Mit csinálsz szerdán?                      c. Múzeumba megyek.
4. Mit csinálsz csütörtökön?               d. A könyvtárban tanulok.                 
5. Mit csinálsz pénteken?                    e. A bankba megyek.
6. Mit csinálsz szombaton?                 f. A kertben pihenek.
7. Mit csinálsz vasárnap?                    g. Moziba megyek.II. Júlia Petivel kirándul Magyarországon. Hol vannak hétfőn?
Hétfőn Kecskeméten vannak.
Hol vannak csütörtökön?
                                                                                                                                             .
Hol vannak kedden?
                                                                                                                                             .
Hol vannak szerdán?
                                                                                                                                             .
Hol vannak pénteken?
                                                                                                                                             .A feladatlap PDF formátumban kinyomtatható és a forrás megjelölésével oktatási célra szabadon felhasználható innen!


Bemutatkozás

1. Melyik a kakukktojás?

a.                                            : András, Péter, Anna, Venezuela, Sándor, Kati, Edit
b.                                            : tanár, diák, iskola, orvos, pincér, ügyintéző, jogász
c.                                            : japán, finn, olasz, torta, horvát, magyar, német, lengyel
d.                                            : Magyarország, Kína, Tesco, Portugália, Németország
e.                                            : csoki, pogácsa, szendvics, gyümölcs, postás, sajt
f.                                             : szép, okos, magas, vidám, jókedvű, orvos, alacsony

Írjuk a vonalra: tulajdonság, név, étel, nemzetiség, lakhely, foglalkozás

2. Melyik a párja?

Hány éves vagy?

Kati vagyok.

Hol élsz?

Német vagyok.

Milyen nyelven beszélsz?

Eladó vagyok.

Milyen nyelven tanulsz?

45 éves vagyok.

Mit szeretsz?

Vidám vagyok.

Mit csinálsz?

Magyarországon élek.

Milyen vagy?

Németül és angolul beszélek.

Ki vagy?

Magyarul tanulok.

Milyen nemzetiségű vagy?

A csokit szeretem.

3. Töltsük ki párban az adatlapokat. Utána beszéljünk: Ő Kati. Kati német. ...

Képtalálat a következőre: „Pretty florist posing with bouquet Free Photo”
forrás: www.freepik.com
Név:                                                                                                                                       
Életkor:                                                                                                                                  
Foglalkozás/végzettség:                                                                                                        
Családi állapot:                                                                                                                      
Hobbi:                                                                                                                                    
Kedvenc ételem:                                                                                                                   
Kedvenc könyvem:                                                                                                               
Nagyon nem szeretem:                                                                                                          
Így néz ki egy átlagos napom:
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
Képtalálat a következőre: „Young woman resting in armchair Free Photo”
forrás: www.freepik.com
Név:                                                                                                                                       
Életkor:                                                                                                                                  
Foglalkozás/végzettség:                                                                                                        
Családi állapot:                                                                                                                      
Hobbi:                                                                                                                                    
Kedvenc ételem:                                                                                                                   
Kedvenc könyvem:                                                                                                               
Nagyon nem szeretem:                                                                                                          
Így néz ki egy átlagos napom:
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
Képtalálat a következőre: „Man with smartphone and headphones Free Photo”
forrás: www.freepik.com
Név:                                                                                                                                       
Életkor:                                                                                                                                  
Foglalkozás/végzettség:                                                                                                        
Családi állapot:                                                                                                                      
Hobbi:                                                                                                                                    
Kedvenc ételem:                                                                                                                   
Kedvenc könyvem:                                                                                                               
Nagyon nem szeretem:                                                                                                          
Így néz ki egy átlagos napom:
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
Képtalálat a következőre: „Man at laptop looking at camera Free Photo”
forrás: www.freepik.com
Név:                                                                                                                                       
Életkor:                                                                                                                                  
Foglalkozás/végzettség:                                                                                                        
Családi állapot:                                                                                                                      
Hobbi:                                                                                                                                    
Kedvenc ételem:                                                                                                                   
Kedvenc könyvem:                                                                                                               
Nagyon nem szeretem:                                                                                                          
Így néz ki egy átlagos napom:
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
Képtalálat a következőre: „Pretty woman in office Free Photo”
forrás: www.freepik.com
Név:                                                                                                                                       
Életkor:                                                                                                                                  
Foglalkozás/végzettség:                                                                                                        
Családi állapot:                                                                                                                      
Hobbi:                                                                                                                                    
Kedvenc ételem:                                                                                                                   
Kedvenc könyvem:                                                                                                               
Nagyon nem szeretem:                                                                                                          
Így néz ki egy átlagos napom:
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                
Képtalálat a következőre: „Portrait of waiter holding a basket of bread Free Photo”
forrás: www.freepik.com
Név:                                                                                                                                       
Életkor:                                                                                                                                  
Foglalkozás/végzettség:                                                                                                        
Családi állapot:                                                                                                                      
Hobbi:                                                                                                                                    
Kedvenc ételem:                                                                                                                   
Kedvenc könyvem:                                                                                                               
Nagyon nem szeretem:                                                                                                          
Így néz ki egy átlagos napom:
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
Képtalálat a következőre: „Side view of worker using angle grinder for metal cutting Free Photo”
forrás: www.freepik.com
Név:                                                                                                                                       
Életkor:                                                                                                                                  
Foglalkozás/végzettség:                                                                                                        
Családi állapot:                                                                                                                      
Hobbi:                                                                                                                                    
Kedvenc ételem:                                                                                                                   
Kedvenc könyvem:                                                                                                               
Nagyon nem szeretem:                                                                                                          
Így néz ki egy átlagos napom:
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               Tippek tanároknak:
Töltsük ki egy képzeletbeli társkereső oldal adatlapjait! Megírhatjuk a lapokat egyedül vagy pármunkában is, mindenki különböző személyről. Ha csoportban dolgozunk, mindenki írja rá a lapjára az első adatot, aztán adja tovább a mellette ülőnek, aki ráírja a második adatot, aztán megint továbbadja, így haladunk körbe, míg ki nem töltöttük az egészet. 

Az előkészítő feladatok szókincse Durst Péter: Lépésenként magyarul 1. (2017) könyvének első 11 leckéjéhez kapcsolódik.

A feladatlap PDF formátumban kinyomtatható és a forrás megjelölésével oktatási célra szabadon felhasználható innen!