Készüljünk az érettségire! - Miért tanul magyarul?

1. Melyik állítás igaz Önre?

Azért tanulok magyarul, mert...

kötelező iskolai tantárgy / örömet szerez a nyelvtanulás / ezzel is fejlesztem a személyiségemet / a munkám miatt van rá szükség / barátokkal, családtagokkal szeretnék magyarul beszélni / turistaként van rá szükségem / szeretnék magyar regényeket olvasni / szeretném megismerni a magyar filmeket / Magyarországon szeretnék élni / szimpatikusak a magyarok, szeretném jobban megismerni őket

2. Egészítse ki a szöveget az alábbi szavak megfelelő alakjaival:

anyanyelvi, főnevek, hangok, igekötők, magánhangzó-harmónia
               
A nyelveket nehézség szerint nem tudjuk összehasonlítani. Egy biztos: minden nyelv magtanulható megfelelő szorgalommal és legfőképp ____________________ környezetben.
Mégis mi az, amit a magyarul tanulók nehéznek illetve könnyűnek találnak? Könnyebbséget jelent a német, olasz vagy francia nyelvtanulóknak, hogy a  _____________________ nincsen nyelvtani neme. Szintén könnyebség, hogy a magyar nyelvben a szóhangsúly mindig az első szótagon van.
Nehézséget jelenthetnek a befejezettség és folyamatosság kifejezői, mint például az ____________________ : az ESZIK folyamatos, a MEGESZIK befejezett jelentésű ige. Különlegessége a magyarnak a határozott és határozatlan ragozás.  A kiejtést nehezítik a jellegzetes magyar ____________ , mint az "a" vagy a "gy".

A legnagyobb nehézséget mégis a ________________________ szokta jelenteni. Ennek szabályai viszont egyértelműek, gyakorlással elsajátíthatók, és általában kommunikációs nehézséget sem jelent, ha nem alkalmazzuk tökéletesen.

3. Írjon 120 szavas e-mailt magyar levelezőtársának! Legutóbb arról kérdezte Önt, hogy miért tanul magyarul. Térjen ki az alábbi kérdésekre:

1. Mióta és hol tanul magyarul?
2. Mi jelentett nehézséget a nyelvtanulásban?
3. Mi az oka, hogy a magyar nyelvet választotta?
4. Mikor lehet hasznos, ha tud magyarul?


 Levelét tagolja bekezdésekre! Ne feledkezzen meg a megszólításról, az elköszönésről és az aláírásról sem!

TIPP: a feladatlap PDF formátumban megoldókulccsal letölthető innen!

Nincsenek megjegyzések :