Múlt idő - Bartók Béla
1. Szóbeli szövegalkotás
„A magyar lányok nagyon csinosak!” – írta valaki egy külföldiek számára nyitott internetes fórumon. A kérdés az volt: „Mit tud Magyarországról?”. Volt, akinek a zene jutott Magyarországról eszébe: „A magyar himnusz gyönyörű, ugyanakkor nagyon szomorú”. Más azt írta: „Magyarország Bartók Béla hazája, ezt tudom.”

Önnek mi jut eszébe Magyarországról? Hallott már Bartók Béláról? Mit tud róla? Hol született, hol halt meg, mi volt a foglalkozása, mikor lett híres?


2. Nyelvtan


Bartók Béla, a híres magyar zeneszerző, népzenekutató és zongoraművész életútjával ismerkedhetünk meg az alábbi feladatban. Egészítse ki a szöveget az igék múlt idejű alakjaival!


Bartók  1881. március 25-én (születik) ____________________  Nagyszentmiklóson. Zenei tehetsége igen korán (megmutatkozik) ____________________, kilencéves korában már zongoradarabokat (komponál) ____________________. A budapesti Zeneakadémián 1903-ban (végez) ____________________ zongoraművészként. Zongoristaként nagy hírnévre (tesz) _______________ szert Budapesten, Bécsben és Berlinben is. 1907-ben a Zeneakadémia tanárává (kinevez) ____________________.

Ekkoriban már (foglalkozik) ____________________ a népzenegyűjtéssel is. Még 1905-ben Kodály Zoltán hatására (felfigyel) ____________________ a népzenére. Fonográffal a kezében Békésben, rokonai és barátai körében (megkezd) ____________________  gyűjtőmunkáját. Később nemcsak magyar, hanem szlovák, román, arab és török népzenét is (gyűjt) _______________.

1917-ben nagy sikerrel (bemutat) ____________________  A fából faragott királyfi című táncjátékát, egy évvel később pedig A kékszakállú herceg várát.


1940-ben az Egyesült Államokba (kivándorol)____________________. New Yorkban (meghal) ____________________ 1945-ben. Földi maradványait 1988-ban (hoz) _________________ haza és (helyez) _______________ örök nyugalomra Budapesten.
TIPP: A fenti feladatsor megoldókulccsal PDF dokumentumként letölthető és kinyomtatható innen!

Nincsenek megjegyzések :