A szórend tanítása vizuális segítséggel

A magyar szórend tanítása akkor lehet sikeres, ha már a kezdetekkor átlátják a tanulók az egész rendszert. Erre kiválóan alkalmas, ha ábrák segítségével mutatunk be egy leegyszerűsített rendszert, amit később finomítunk. Nyelvtanulás céljából az igeközpontú megközelítést tartom jónak, amellyel először a semleges mondat szórendjét tanítjuk meg lépésről lépésre. Ebben a megközelítésben az ige áll a mondat központjában, ő a Nap, e körül helyezkedik el a többi mondatrész, a bolygók.

Körönként bővített mondatszerkezet:

Mivel a magyar mondat alanyát sokszor csak az igerag fejezi ki, ez sokszor nem is foglal el külön helyet a mondatban. Ha mégis, szinte bárhol állhat. Ábrámon az első helyen található, de csak lazán van bekötve, kezdő nyelvtanulóknak ez egyszerűen megjegyezhető. A legfőbb vonzat a tárgy, ez szeret közvetlenül az ige közelében lenni.
Ha van másik vonzat, az is az ige körül (előtte vagy mögötte) található.
Sokkal lazábban kapcsolódnak az egyéb bővítmények, mint a MIKOR? vagy HOL? kérdésre felelő mondatrészek (ha nem vonzatok). Ezek sorrendje tetszőleges, ezért csak egy színt kapott az ábrán.Nagyon fontos, hogy vizuálisan is láttassuk: nem szokott minden CSAK az ige előtt vagy CSAK mögötte állni: bizonyos egyensúly van a mondatban. Haladó nyelvtanulókban tudatosíthatjuk: az ige utáni területen szinte bármi bárhol állhat.

Nincsenek megjegyzések :