Nyelvtani szakkifejezések - Miért tanul magyarul?


1. Melyik csoportba tartoznak a következő szavak/hangok?
a, á, amit, b, c, cs, d, e, é, e-i-ü-ö, francia, jelent, kiejtés, könnyebbség, magyar, meg, nehézség, német, olasz, ott, össze, talál, tanul, u-o-a,
  
főnév:  
melléknév: 
névmás: 
ige:  
igekötő:  
magánhangzó: 
mássalhangzó:
magánhangzó-harmónia:

2. Egészítse ki a szöveget az alábbi szavak megfelelő alakjaival:

anyanyelvi, főnevek, hangok, igekötők, magánhangzó-harmónia

A nyelveket nehézség szerint nem tudjuk összehasonlítani. Egy biztos: minden nyelv magtanulható megfelelő szorgalommal és legfőképp ____________________ környezetben.
Mégis mi az, amit a magyarul tanulók nehéznek illetve könnyűnek találnak? Könnyebbséget jelent a német, olasz vagy francia nyelvtanulóknak, hogy a  _____________________ nincsen nyelvtani neme. Szintén könnyebség, hogy a magyar nyelvben a szóhangsúly mindig az első szótagon van.
Nehézséget jelenthetnek a befejezettség és folyamatosság kifejezői, mint például az ____________________ : az ESZIK folyamatos, a MEGESZIK befejezett jelentésű ige. Különlegessége a magyarnak a határozott és határozatlan ragozás.  A kiejtést nehezítik a jellegzetes magyar ____________ , mint az "a" vagy a "gy".
A legnagyobb nehézséget mégis a ________________________ szokta jelenteni. Ennek szabályai viszont egyértelműek, gyakorlással elsajátíthatók, és általában kommunikációs nehézséget sem jelent, ha nem alkalmazzuk tökéletesen.

3. Szóbeli szövegalkotás Mióta tanul magyarul? Mi jelentett nehézséget? 
Miért tanul magyarul? Használja a fenti szöveg és az alábbi ábra kifejezéseit!TIPP: A fenti feladatsor megoldókulccsal együtt PDF dokumentumként letölthető és kinyomtatható innen!

Nincsenek megjegyzések :